• +90 216 280 02 48
  • ofis@plustechno.com.tr

Hizmetler

PLUSTECHNO
Danışmanlık ve Yapı Kimyasalları

PLUSTECHNO, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi konusunda sahip olduğu deneyimi ile disiplinler arası çalışma grupları oluşturarak, sanayi ticarileşme potansiyeli olan kısa vadeli projelerle çözümler sunmaktadır. Tübitak aracılığıyla uluslararası proje gruplarında proje fikirleri ve çalışmalar ile yer alıp, ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşlarının da bu Ar-Ge ağına katılabilmesi çok önemlidir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği'nin HORIZON ve EUROSTAR çerçeve programlarının uluslararası projelere sağlamış olduğu mali destekten aşağıdaki konu başlıkları kapsamında yararlanma fırsatı bulunmaktadır.
- Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı
- Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı
- İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler Alanı
Bu bakış açısıyla; PLUSTECHNO’nun çimento-beton ve kimyasal katkı firmaları ile ortak çalışma potansiyeli şu başlıklar altında özetlenebilir:
1) Ekonomik ve ekolojik etkinliği artırılmış yeni çimentoların matematik ve istatistik yöntemlerle optimizasyonu
2) Çevre etkilerinin minimize edildiği betonlar
- Daha az su kullanmak
- Kırma kumu betonda avantaj yaratarak kullanmak
- Mineral katkıları çimento ve betonda maksimum oranda kullanmak
- Kimyasal katkı kullanım miktarını azaltmak
- Karbon ayakizinin azaltılması
3) TEYDEP, HORIZON ve/veya EUROSTAR kapsamında uluslararası proje teşviklerinden yararlanabilecek inovatif ürünlerin elde edilmesi yönünde mevcut projelerin hayata geçirilmesi
4) Uluslararası AR-GE Network ağı yaratarak ‘açık inovasyon’ ile sektörde farklılaşmak, öncü olmak ve kalıcı iş ortaklıklarına fırsat yaratmak
5) Uluslararası patentlenebilir projeleri ticarileştirmek ve sürdürülebilir AR-GE Sistemi kurmak

Profesyonel Araştırma

İş Geliştirme

AR-GE

İnovasyon

PLUSTECHNO

PLUSTECHNO Ürün Ağacı

Seramik Sektörü

Yapı Sektörü

Çevre

Boya Sektörü

Kağıt Sektörü

Asfalt

PLUSTECHNO


İletişim